Välkommen till ReservKraft

ReservKrafts MISSION: “Att hjälpa människor att hjälpa”. Människor behöver ett socialt sammanhang där man är en del av någonting. Samtidigt är vi många som är i behov av hjälp. ReservKraft aktiverar seniorer och förbättrar samtidigt andra människors livssituation. Vinst för alla!

ReservKrafts VISION: ”Att hjälpa människor och företag att optimera tillvaron. Vi vill underlätta för våra kunder så att de kan fokusera på det som hjärtat klappar för.”

ReservKraft AB är ett nyetablerat företag med ambitionen att verka och hjälpa i södra Skåne. Vi vill vara den självklara resursen till både privatpersoner och företag.

Många seniorer mår idag fantastiskt bra och har hälsan i behåll. Men så fort de blir pensionärer efterfrågas inte deras tjänster längre. Det är en stor förlust för samhället. Det är här ReservKraft kommer in i bilden!

Våra resurser består främst av aktiva seniorer som genom sin långa livs- och yrkesserfarenhet besitter gedigen kunskap och kompetens att utföra olika uppdrag som efterfrågas.

Istället för att isolera sig vill vi hjälpa seniorer att fortsätta vara aktiva och engagerade med sådant de tycker är roligt. Samtidigt ges de möjlighet att vara engagerade i ett socialt sammanhang.

Det bästa är att det är helt på seniorens egna villkor. Någon vill arbeta ett par timmar i veckan medan någon annan vill arbeta nästan som förut. En annan vill arbeta utomhus och en trejde vill helst utföra inomhusarbete.

Allt beror på den individuella situationen men också hur mycket guldkant man vill sätta på sin tillvaro. Att vara en ReservKraft blir ju även ett tillskott till pensionen.

Vi lever i en ständigt föränderlig värld och företag genomgår omställningar i en allt snabbare takt. Det innebär att korttidsuppdrag som företaget inte hade behov av igår behövs i morgon.

Här kan ReservKraft bidra med snabb och obyråkratisk hjälp. Vi erbjuder resurser och service med kort varsel, skräddarsytt efter företagets behov. En dag i veckan eller tre dagar i veckan, löpande eller under ett par månader. Företaget bestämmer. ReservKraft löser resten!

RESERVKRAFT

Kvalitet – Glädje – Kompetens

RESERVKRAFT

Kvalitet – Glädje – Kompetens

Önskar du hjälp eller

vill du hjälpa?

Aktivera dig själv, gör en god gärning och hjälp någon annan. Eller ta hjälp av våra seniorer.

Önskar du hjälp eller

vill du hjälpa?

Aktivera dig själv, gör en god gärning och hjälp någon annan. Eller ta hjälp av våra seniorer.

ekorre