Rut & Rot

rot och rut

Merparten av våra privata tjänster omfattas av ROT- och RUT-avdraget. Men vad är egentligen skillnaden? Låt oss reda ut begreppen.

RUT-avdrag” (Rengöring, Underhåll och Tvätt) – 50%

De flesta av ReservKrafts tjänster är exempel på Hushållsnära tjänster där RUT-avdrag kan tillämpas. Det innebär att du som kund kan göra ett skatteavdrag på 50% av arbetskostnaden.

Maxbeloppet för 2022 är 75 000 kr per person och år. Självklart sköter vi pappersarbetet och kontakten med Skatteverket.

ROT-avdrag” (Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad) – 30% 

Är det någon form av ”husarbete” kan du nyttja ROT-avdrag, vilket innebär att du får göra skatteavdrag på upp till 30% av arbetskostnaden (dock inte materialkostnad).

Arbetet måste vara i anslutning till huset/bostadsrätten.
Exempel: ROT-avdrag på garage gäller bara om garaget har en direkt dörranslutning till huset.

Vid minsta tveksamhet kontaktar vi Skatteverket och säkerställer vad som gäller i din situation.

Önskar du hjälp eller

vill du hjälpa?

Aktivera dig själv, gör en god gärning och hjälp någon annan. Eller ta hjälp av våra seniorer.

Önskar du hjälp eller

vill du hjälpa?

Aktivera dig själv, gör en god gärning och hjälp någon annan. Eller ta hjälp av våra seniorer.

ekorre